top of page
IMG_0283.jpg
underline_300x.png

Sa buong Nevada, nararamdaman ng mga masisipag na pamilyang Pilipino ang nakapipinsalang plataporma nina Biden-Cortez-Masto sa pang araw-araw nilang kabuhayan.

Ang presyo ng gasolina sa Nevada ay isa sa pinakamataas sa buong bansa at ang halaga ng pang araw-araw na bilihin ay pataas nang pataas.

Ang mga taga-Nevada ay nahihirapang maghanap ng gatas para sa sanggol, trabahong arawan, at bahay or tirahan na kaya nilang bayaran.

Ang “American Dream” ay sinisira nina Biden-Cortez-Masto sa iba’t-ibang paraan.  Sa halip na ayusin ang mga tunay na problema na kinakaharap ng Nevada, si Cortez-Masto ay nagbubulag-bulagan at sinusuportahan pa ang mga mapanirang patakaran ni Joe Biden.

Bilang susunod na Senador ng Nevada, si ADAM LAXALT ay nangangako na ang mga bagay na ito ay kanyang ipatutupad:

Untitled design_edited.png
  1. Pabababain niya ang presyo ng gasolina sa pamamagitan ng pagdadagdag ng produksiyon nito sa Amerika; susuportahan niya ang mga pinakabagong pamamaraan tungkol sa enerhiya;  lilikha siya ng milyon-milyong trabaho, at hindi niya ipapahintulot na kontrolin ng China at Russia ang produksiyon at pamamahagi ng gasolina.

Untitled design_edited.png

 2. Lalabanan niya ang pagtaas ng presyo ng pamumuhay natin sa pamamagitan ng paghihinto sa walang katuturang pag-gastos ng ating pamahalaan.  Babawasan din niya ang buwis ng mga mamamayan upang ang bawat pamilya sa Nevada ay makaipon ng kanilang kinikita para sa pangangailangan sa hinaharap.

Untitled design_edited.png

3. Pangangalagaan niya ang kaligtasan ng ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta at pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan sa mga alagad ng batas na nag-aalaga sa ating kapayapaan.  Nangangako rin siya na kokontrahin niya ang mga mapangwasak na patakaran nina Biden-Cortez-Masto, lalo na ang pagiging bukas ng hangganan ng ating bansa na walang tigil na ginagamit na daanan ng mga illegal, karamihan ay kriminal, na nagpapasok ng kontrabandong droga sa Amerika at nagkakalat ng krimen sa ating kapaligiran.

Magtulong-tulong po tayo at makiisa sa kampanya ng kandidatong magtataguyod na maibalik ang kaginhawahan sa ating pamumuhay, mag-aalaga sa ating kaligtasan, at tutulong sa katuparan ng “American Dream” para sa magandang kinabukasan ng lahat ng mamamayan ng Nevada.

IMG_0294.jpg
IMG_1907.jpg
Sign Up (FilAm Ta 4 Laxalt)
Utah A.G. Sean Reyes Endorsement Quote Graphic for Adam Laxalt 1.png
Image from iOS (8).jpg
Image from iOS (9).jpg
bottom of page